Financovanie

Možnosti financovania kúpy nehnuteľností

 

V súčasnej dobe existuje viacero možností ako financovať kúpu nehnuteľností.
Je to možné:

 

 • z vlastných zdrojov
 • komerčným úverom (napr. sporebné, kontokorentné)
 • hypotekárnym úverom
 • úverom zo stavebného sporenia
 • alebo kombináciou uvedených možností

 

Komerčný úver poskytujú takmer všetky peňažné ústavy pôsobiace v SR. Hypotekárne úvery poskytujú len niektoré finančné inštitúcie a úvery zo stavebného sporenia poskytujú na Slovensku zatiaľ len 3 nezávislé inštitúcie.

 

Podmienky získania a splácania úveru sa v každej banke a v každej zo stavebných sporiteľní líšia.
Ručenie úveru znamená preukázať banke výšku Vašich príjmov (aj príjmov Vašich ručiteľov), pričom banka posúdi ich dostatočnosť vo vzťahu k požadovanej výške úveru.

 

Formy ručenia sú rôznorodé a závisia od podmienok príslušnej banky. Najčastejšie sa vyžaduje ručenie:

 

 • záložným právom na nehnuteľnosť (stavba, dom, garáž, pozemok a pod.)
 • vinkulovaním vkladu v prospech banky
 • ručenie životným poistením
 • ručenie cennými papiermi
 • ručenie príjmom alebo majetkom ručiteľa
 • a tiež ručenie zložené kombináciou predchádzajúcich spôsobov

 

Ručiť za prevzatý úver môžete osobne, alebo aj ručiteľom - osobou, ktorá na seba prevezme Vašu povinnosť plniť záväzky, v prípade ak ich Vy nesplníte.