Proces kúpy

PROCES KÚPY NA SLOVENSKU
Po potvrdení záujmu o nami ponúkanú nehnuteľnosť je nevyhnutné vybranú nehnuteľnosť rezervovať. Táto rezervácia je realizovaná zložením rezervačnej zálohy buď v hotovosti alebo prevodom na účet. Výška zálohy je rôzna, závisí od podmienok stanovených developerom či predávajúcim.
Pri rezervácii nehnuteľnosti vo výstavbe dostanete Predbežnú zmluvu. Po zaplatení rezervačného poplatku budú nasledovať postupné etapy platby a záverečná platba po ukončení projektu. Platby sú zvyčajne vykonávané bankovým prevodom priamo na bankový účet developera. Platobné podmienky sa líšia od projektu.
V prípade kúpy už dokončenej nehnuteľnosti sa zvyčajne zaplatí rezervačný poplatok a po podpise Kúpnej zmluvy sa doplatí zvyšok kúpnej ceny. Následne Vám bude vystavený List vlastníctva.
Kúpa sa môže realizovať aj pomocou hypotekárneho úveru, ktorý Vám sprostredkujeme prostredníctvom nášho hypotekárneho špecialistu. Ponúkame možnosť využitia hypotekárneho úveru pomocou viacerých bánk na Slovensku s ktorými spolupracujeme. Občania EÚ majú viaceré možnosti výberu. Banky si väčšinou účtujú poplatok za vybavenie hypotéky vo výške 0,5 % – 1%.
 

Na vybavenie úveru banke predložíte:

preukaz totožnosti
A/ príjem zo závislej činnosti

 • potvrdenie o príjme zo závislej činnosti na tlačive banky,
 • výpisy z bežného účtu za posledné 3 mesiace
 • zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva / nebytového priestoru (stačí predložiť návrh zmluvy)

B/ príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti

 • potvrdenie o splnení daňovej povinnosti,
 • daňové priznanie za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené príslušným daňovým úradom,
 • výpisy z bežného účtu za posledné 3 mesiace,
 • zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva / nebytového priestoru (stačí predložiť návrh zmluvy)

Nehnuteľnosť sa dá kúpiť aj prostredníctvom spoločnosti. V prípade, ak si kupujúci založili spoločnosť na Slovensku iba z dôvodu kúpy nehnuteľnosti, a neboli platcami DPH už v minulosti, nemôžu požadovať vrátenie DPH. Ak kupujúci už majú založenú spoločnosť, ktorá je platcom DPH, môžu žiadať o vrátenie DPH. Odporúča sa kupujúcim v týchto záležitostiach využiť služby profesionálneho účtovného poradenstva.
Pre zahraničného klienta nie je nutnosť otvárania bežného účtu na Slovensku, ak bude mať hypotéku. Nie je nevyhnutné pre kupujúcich cestovať na Slovensko kvôli podpisu zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Zmluva si vyžaduje iba klasický podpis oboch zmluvných strán. Pre podpis kúpnej zmluvy a prevzatie apartmánu po dokončení, kupujúci môžu cestovať na Slovensko, alebo môžu poveriť svojou plnou mocou zástupcu (bežné je právneho poradcu).

 

DANE A POPLATKY

 • Daň z prevodu nehnuteľnosti sa na Slovensku
 • Daň z dedičstva sa na Slovensku neuplatňuje.
 • Ročná daň z nehnuteľnosti je závislá od typu nehnuteľnosti (byt, rodinný dom, apartmán, vila) a jej výška závisí od lokality, kde sa nehnuteľnosť nachádza a aké sú konkrétne sadzby dane schválené príslušným mestským, resp. obecným zastupiteľstvom.
 • Slovensko má paušálny daňový systém 19% na daň z pridanej hodnoty, kapitálové zisky a príjmy.
 • Pre cudzincov platí rovnako 19%.

 

Kúpa nehnuteľnosti cudzincom

Odkedy je Slovensko členom Európskej únie, ktokoľvek si môže kupiť nehnuteĺnosť na Slovensku. Realitný trh je otvoremný a nediskriminuje ani občianstvo ani trvalý pobyt. Taktiež nezáleží na tom, či potenciálny záujemca chce byt v meste, dom na vidieku alebo chalupu v horskej oblasti. Jedinou výnimkou je poĺnohospodárska pôda a lesy. Podľa zákona o ochrane a využitia minerálného bohatstva /Banský zákon alebo tak nazývaný Vodný zákon 184/2002 Zbierky zákonov, cudzince nemôžu získať takúto nehnuteľnosť ako dar. Avšak, od 1.05.2007 cudzinci môžu kupovať /alebo získať ako dar/ poľnohospodársku pôdu a lesy za predpokladu, že potenciálny kupujúci bude využívat pôdu na podnikatelské účely minimálne po dobu 3 rokov a má prechodné bydlisko na Slovensku.

Taktiež, podľa legislativy, právnické osoby /spoločnosti/ , ktoré majú zaregistrované svoje sídlo na Slovensku sú považované za slovenských občanov a takto môžu kupovať poľnohospodársku pôdu a lesy bez akýchkoĺvek obmedzení. Tak pre cudzincov existuje ďalšia možnosť založiť si spoločnosť na Slovensku iba pre účel kúpy takejte nehuteľnosti. Cudzinec si môže kupit či už priamo alebo nepriamo akúkoĺvek nehnuteĺnosť na Slovensku.

Realitný trh bude plne liberalizovaný v máji 2011, keď sa ukončí tranzitné obdobie rokovaní s Európskou úniou. Ale aj v súčasnosti je Slovensko jednou z najlepších európskych príležitostí na investovanie s nízkými cenami a stabilnou prosperitou.