Prečo investovať na Slovensku

Prečo investovať na Slovensku

 

1.Makroekonomická stabilita

 

. vynikajúce investičné prostredie
. bezproblémový prístup k obchodným podnikom
. nárast spokojných investorov
. rastúci zájem potenciálnych investorov

 

2. Strategická pozícia

 

. Slovensko je most spájajúci západnú a východnú Európu
. obchodný trh s viac ako 350 mil. ľuďmi
. medzinárodné ropovodné a plynovodné potrubie prechádzajúce cez krajinu

 

3. Spojenie so svetovou ekonomikou

 

. člen organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)
. člen Svetovej obchodnej organizácie (WTO)
. až do 91% objemu vývozu smeruje do OECD krajín
. člen EU od 2004
. člen Schengenského prostoru od 1.1.2008

 

4. Nízke daňové zaťaženie

 

. zavedenie 19% rovnej dane od 1.1.2004
. v porovnaní s ostatnými členskými štátmi má Slovensko najnižšie daňové zaťaženie

 

5. Dostupná pracovná sila

 

6. Nízke náklady na pracovnú silu

 

7.Priemyselná tradícia (automobilový, elektrický, strojársky a drevospracujúci priemysel) a strategické sektory ( informačné a telekomunikačné technologie,vývoj softvéru, farmaceutický priemyse, výroba mikroelektroniky a ICT)